RSS

คำศัพท์เกี่ยวกับพันธุศาตร์

คำศัพท์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ !!

 

1.อัลลีน (Allele) หมายถึง ยีน 2 ยีนซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมคู่เหมือนกันโดยควบคุมลักษณะเดียวกัน ถ้ามี gene เหมือนกันเรียกว่าพันธุ์แท้(homozygous)  ถ้ามี gene ไม่เหมือนอยู่ด้วยกัน เรียกว่าพันธุ์ทาง  (heterozygous)

2.จีโนไทป์ (Genotype) หมายถึง ชุดของ gene ที่มาเข้าคู่กัน  ซึ่งสิ่งมีชีวิตได้รับมาจากพ่อและแม่

3.ฟีโนไทป์ (Phenotype) หมายถึงลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ เป็นผลมาจาก genotype และสิ่งแวดล้อม

4. Homozygous gene คือยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะลักษณะเด่นอยู่ด้วยกัน หรือเป็นยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน พูดง่ายๆ คือมันเหมือนกันทั้งคู่ แสดงลักษณะออกมาเป็นเด่นหรือด้อยตามแต่คู่ของยีน เช่น AA, BB, OO เป็นต้น

5. Heterozygous gene คือ ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นกับยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน โดยส่วนมากจะแสดงออกมาเป็นเด่น เพราะโดยปกติยีนด้อยจะถูกยีนเด่นข่มไว้พูดง่ายคือมันต่างกันแต่มาจับคู่กับเช่น AB, AO, BO เป็นต้น

6.ยีนเด่น (Dominant gene) คือยีนที่จะแสดงลักษณะทางพันธุกรรมออกมาไม่ว่าจะจับคู่กับเด่นด้วยกัน หรือจับคู่กับยีนด้อยก็ตาม

7.ยีนด้อย (Recessive gene) คือยีนที่จะแสดงออกได้ก็ต่อเมื่อจับคู่กับด้อยด้วยกันเท่านั้นเพราะจะถูกยีนเด่นข่มไว้ถ้าไปเข้าคู่กับเด่น

8.ยีน (gene) คือ หน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม (chromosome)มีลักษณะเรียงกันเหมือนสร้อยลูกปัด ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลาน ในคนจะมียีนประมาณ 50,000 ยีน แต่ละยีนจะควบคุมลักษณะต่างๆ ทางพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว

9.โครโมโซม (chromosome) เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะของเส้นผมลักษณะดวงตา เพศ และผิว

10.การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส(meiosis) เป็นการแบ่งนิวเคลียสของเซลล์ที่เจริญเป็นเซลล์สืบพันธุ์ทั้งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีการเปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง ติดต่อกันหลังจากแบ่งเซลล์เสร็จแล้วได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ แต่ละเซลล์มีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่โครโมโซมของเซลล์ใหม่แต่ละเซลล์จึงเป็นแฮพลอยด์ (haploid) หรือ n โครโมโซมคือมีโครโมโซมเพียงชุดเดียวเท่านั้น เป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์

11.การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส(mitosis) เป็นการแบ่งเซลล์ เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ของร่างกาย ในการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หรือในการแบ่งเซลล์ เพื่อการสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: